Gille, Harald IV Magnusson

Geburtsname Gille, Harald IV Magnusson
Geschlecht männlich
Alter beim Tod 33 Jahre, 11 Monate, 12 Tage

Ereignisse

Ereignis Datum Ort Beschreibung Notizen Quellen
Geburt 1103 Irland  

 
Tod 1136-12-13 Norwegen/Hordaland/Bergen  

 

Familien

Verheiratet Ehefrau Guttormsdtr, Thora
  Kinder
  1. Haraldsdtr, Margrete

Erzählend

Harald 4 Gille el. Gillekrist, er sønn av kong Magnus Berrføtt og en irsk eller suderøyisk kvinne. Harald kom til Norge mot slutten av SigurdJorsalfarers regjeringstid og fikk ved jernbyrd bevise at han var Magnus' sønn, men måtte love ikke å kreve noen del av riket så lenge Sigurd ellerhans sønn Magnus levde. Tross løftet lot Harald seg gi kongsnavn etter Sigurds død. Kong Magnus måtte dele riket med ham. Etter fire årssamkongedømme brøt det ut krig mellom kongene 1134, Harald ble slått og flyktet til Danmark. Med støtte fra den danske konge Erik Emune satte Haraldseg fast i Viken og drog deretter til Bergen, hvor kong Magnus ble blindet og lemlestet 1135. Året etter ble han selv drept av en annen tronkrever,Sigurd Slembe. Harald hadde i sitt ekteskap med den svenske prinsesse Ingerid sønnen Inge Krokrygg og dessutenhadde han frillesønnene Øystein ogSigurd (Munn). Frillesønner er elskerinnes sønner. <http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Gille> -------------- Harald Gille 4 El. Gillekrist, der Sohn von König Magnus Barfuß und eine irische oder suderøyisk Frau. Harald nach Norwegen kam am Ende der Regierungszeit SigurdJorsalfare und bekam die Tortur beweisen, dass er Magnus 'Sohn war, musste aber versprechen, nicht, irgendeinen Teil des Reiches behaupten, während Sigurd und sein Sohn Magnus lebte. Trotz der Versprechen geben, ließ sich König Harald nach dem Tod von Sigurd benannt. König Magnus hatte das Reich mit ihm teilen. Nach vier årssamkongedømme Krieg zwischen den Königen 1134 wurde Harald geschlagen und floh nach Dänemark. Mit Unterstützung der dänische König Erik Emune setzen Haraldseg stecken in Viken, und ging dann nach Bergen, wo König Magnus wurde geblendet und 1135 verstümmelt. Folgenden Jahr wurde er selbst von einem anderen Kandidaten getötet erfordert, Sigurd Slembe. Harald hatte in seiner Ehe mit der schwedischen Prinzessin Ingerid Sohn Inge Haken zurück und darüber hinaus Konkubinen Øystein ogSigurd (Mund) hatte er. Konkubinen sind Geliebte Söhne. <http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Gille>

Ahnentafel

    1. Gille, Harald IV Magnusson
      1. Guttormsdtr, Thora
        1. Haraldsdtr, Margrete